Nowe znaczenie męstwa dla mężczyzn żyjących z serca.

don Luis Molinar

Jakiś czas temu podczas jednego z moich kursów dla mężczyzn /tzw. męski krąg/ w Santa Barbara w Kalifornii jeden z mężczyzn próbował połączyć się, zidentyfikować i określić ograniczony wzorzec zachowania, który działał przeciw niemu od wielu lat. Podczas dzielenia się z innymi mężczyznami z kręgu zatrzymał się i powiedział: Nie mogę mówić dalej. Myślę, że jeśli przyznam się do tego ograniczenia we mnie, mogę się nim stać... Boję się też waszej oceny. Obawiam się, że gdy wyłożę to w słowach przed innymi uczestnikami kręgu, nigdy już nie będę mógł być taki jak dotychczas."

Widząc trudności, przez które przechodził poprosiłem go aby połączył się ze swoim sercem i powiedział co czuje. Zamknął oczy i próbował połączyć się z uczuciami, czego wszyscy ci mężczyźni uczyli się od kilku miesięcy. . Po kilku sekundach otworzył oczy wyraźnie poruszony i powiedział: "Nie mogę... Po prostu nie mogę." Chcąc go wesprzeć odpowiedziałem: "Słyszę, że twój umysł mówi, że nie chce połączyć się z uczuciami i ciałem emocjonalnym. Powiedz mi, co TY czujesz w związku z tym?" Znowu zamknął oczy i próbował połączyć się z ciałem emocjonalnym. Patrząc na ciągły ruch jego nóg widać było, że jest sfrustrowany i zły na siebie za to, że nie może połączyć się z tą częścią siebie, która zajmuje się uczuciami i emocjami. Otworzył oczy i ze złością powiedział do mnie: "Nie mogę tego zrobić to jest za dużo. To zabiera za dużo energii i nerwów. I po prostu nie mogę tam być.. znaczy się w sercu. Po prostu nie mogę"

To jest przykład tego, jak trudno jest mężczyznom skierować swoją świadomość w stronę ciała emocjonalnego. Większość mężczyzn została wychowana i uwarunkowana do tego by wierzyć, że bycie odważnym oznacza nie zauważanie i nie przyznawanie się do uczuć i emocji.. Szczególnie tych uczuć, które pojawiają się jako rezultat konkretnej sytuacji lub doświadczenia z ich życia - teraz lub z przeszłości. Zostali nauczeni, że ignorowanie swojej czującej części i intuicji, która znajduje się właśnie w ciele emocjonalnym, oznacza bycie silnym i odważnym.
Oprócz tego jak ominąć uczucia, młodzi mężczyźni są uczeni, że trzeba używać swojej osobistej woli aby unikać miejsca, gdzie znajduje się ich intuicja. Intuicja jest dla nas źródłem głębokiej wiedzy. Jest też dla nas wewnętrznym systemem ostrzegawczym, który nas alarmuje, że może zbliżać się coś potencjalnie niebezpiecznego. Ten "ludzki alarm", który potrafi przeczuwać różne sytuacje jeszcze zanim nastąpią, jest naszym wewnętrznym systemem ostrzegawczym, który ostrzega by być ostrożnym.

Chciałbym teraz wyjaśnić kilka terminów; uczucia, emocje, ciało emocjonalne, intuicja - co one oznaczają w tym artykule. Uczucie to jest wrażenie odczuwane i postrzegane przez ciało fizyczne, mentalne i emocjonalne. To instynktowna świadomość czegoś w środku. Emocja to zbiór podobnych uczuć, które przyciągają się, ponieważ posiadają taką samą energię. Ta emocja z kolei może stworzyć ograniczony wzorzec ochrony i obrony. Takie wzorce tworzą się już w dzieciństwie jako mechanizmy przetrwania. Wielu z nas ciągle działa i reaguje z tej pozycji, co pracuje przeciwko nam na drodze poszukiwania szczęścia. Ciało emocjonalne jest tą częścią w człowieku, w której znajdują się uczucia i emocje.

Intuicja to umiejętność wiedzenia czegoś nie poprzez myślący umysł lecz poprzez czującą , emocjonalną część człowieka. Oznacza to posiadanie wiedzy bez umysłowego, logicznego dowodu na to. Moje odczucie jest takie, że mężczyzna może docierać do intuicji i powiększać ją poprzez zauważanie, nazywanie i przyznawanie się do swoich uczuć i emocji w każdej chwili. Jeśli mężczyźni nie przyznają się do swoich uczuć i emocji, odrzucają części siebie, które za jakiś czas wynurzą się w ciele emocjonalnym jako nie uzdrowione części. Taka nie uzdrowiona część, rana, może być nieświadomie wyrażana jako ograniczone zachowanie lub reakcja.

Kiedyś brałem udział w wojnie jako pilot śmigłowca w pd-wsch Azji. Zjawisko nie wyrażania emocji było wzmocnione przez trening i procedury. Byliśmy uczeni by przedkładać pasażerów, sprzęt przed nasze własne bezpieczeństwo. Poprzez przykład, rozkaz i porównywanie się z innymi zostaliśmy nauczeni tłumienia tej części siebie, która uruchamiała nasz wewnętrzny system alarmowy. Aby poradzić sobie ze strachem /ominąć go/ musieliśmy odłączyć się od intuicji, poprzez stłumienie ciała emocjonalnego. Jak nie czuliśmy emocji, mogliśmy skupić się na naszych zadaniach.

Wyzwaniem dla mężczyzn dzisiaj, szczególnie dla tych którzy przeszli jakiś kryzys lub udomowienie, które wymagało poskromienie emocji strachu, jest bycie całością - co oznacza również połączenie z ciałem emocjonalnym. Może to być bardzo trudne. Jest to rezultatem wieloletniego warunkowania siebie, aby nie wyrażać uczuć. Wiele z osób, które wróciło z wojny miało ogromne kłopoty z kontaktem ze swoimi wewnętrznymi częściami, który umożliwiłby im utrzymywanie głębokiej relacji z innymi oraz z własnym sercem. Kłopoty te spowodowane były ich umiejętnością chowania i ukrywania emocji. Oni po prostu nie byli w stanie wyrażać swoich uczuć. Ta separacja z własnym ciałem emocjonalnym uniemożliwiała tym mężczyznom bycie w każdej chwili, szczególnie w ich nowym życiu poza trybem atak - obrona.

Kiedy pierwszy raz spotkałem don Miguela Ruiza, często mówił mi o pasożycie w istotach ludzkich, który infekuje nasze ciała emocjonalne. Mówił, że pasożyt rośnie i rozwija się aż w końcu jest w stanie kontrolować nas używając naszego własnego strachu. Tak też było ze mną. Dopiero mój nauczyciel był w stanie zidentyfikować a następnie uzdrowić pasożyta we mnie.
Zanim poznałem Miguela Ruiza - byłem odrętwiały. Nie miałem połączenia z ciałem emocjonalnym i prawdziwym Sobą, w konsekwencji nie miałem kontaktu z moją prawdą. Bałem się co się może stać jeśli znów otworzę się na tą część, która była odrętwiała przez tyle lat. Nieświadomie wypracowałem sobie cały system obronny, który umożliwiał mi odrętwiać siebie i odłączać się od siebie, co z kolei stanowiło pożywkę do myślenia, że wszystko jest w porządku.

Mam wrażenie, że wielu mężczyzn dzisiaj idzie przez życie nie łącząc się ze swoim ciałem emocjonalnym - uczuciami i emocjami, i w konsekwencji nie ma szansy na połączenie się ze swoją prawdziwą naturą i Duchem. Dzisiejsi mężczyźni mają nowy wybór. Jest to wybór stania się silnym i odważnym funkcjonując z serca. Zamiast ukrywania wszystkich uczuć i emocji, mężczyźni mogą wybrać przyznanie się do swojej większej części - do całego Siebie. Robiąc to, każdy mężczyzna otworzy się na możliwość wzmocnienia swojej mocy w byciu wszystkim co współstworzył w tym życiu.

Ten wybór okazał się wielkim wyzwaniem dla mnie i wielu odważnych mężczyzn, którzy szli tą ścieżką wraz ze mną. To wyzwanie to tak naprawdę spotkanie z własną żeńskością. Mężczyżni spotykają się ze swoją żeńskością, ciałem emocjonalnym w sobie, poprzez zauważanie i przyznawanie się do swoich uczuć i emocji w każdym momencie - chwila po chwili. Ta praktyka w końcu spowoduje, że będą mieli połączenie z własnym sercem. To takie szczególne partnerstwo między "myślącym umysłem", i "czującym ciałem", gdzie jest miejsce emocji, uczuć, intuicji i serca. To właśnie w tym leży nowa siła mężczyzn - współdziałanie serca i rozumu - jak równy z równym.

Gdy mężczyzna zacznie patrzyć w głąb siebie, aby kontaktować się ze swoją żeńską częścią, zauważy, że polepszyła się też jego relacja z sobą samym i innymi. Wyzwanie polega na tym, że do robienia tego potrzebny jest nowy rodzaj odwagi. Ten nowy rodzaj odwagi wymaga od mężczyzn, by byli świadomi swoich uczuć i emocji cały czas - w każdej chwili. Kiedy uwaga jest już skupiona na uczuciu lub emocji, mężczyzna musi nauczyć się wyrażać je od serca, nie używając starych wzorców gniewu i wściekłości. Ta świadomość i to wyrażanie swoich uczuć prowadzą do silnego połączenia z własną indywidualną Prawdą.

Ta nowa odwaga jest inna od tej starej , której używaliśmy aby odgrodzić się od uczuć i zmysłu intuicji. Trzeba dużo odwagi, aby przenieść uwagę od zewnętrznych projekcji do swojego ciała emocjonalnego. Śledząc ciało emocjonalne widzisz, co ma wpływ na twoją ograniczoną percepcję świata. .I kiedy już zidentyfikujesz te rany emocjonalne wewnątrz siebie, możesz rozpocząć bardzo głęboki proces uzdrawiania.

Z mojego punktu widzenia ten nowy rodzaj, odwagi konieczny dla współczesnych mężczyzn, wzywa mężczyzn, aby stanęli twarzą w twarz ze swoimi wewnętrznymi problemami, które nie pozwalają im być Całością. Gdy mężczyzna łączy się z tą częścią ciała emocjonalnego, może to spowodować doświadczenie otwarcia serca. Otwarcie serca może umożliwić mężczyźnie przejście na głęboki poziom relacji z sobą samym i innymi ludźmi. Końcowym efektem jest to, że człowiek ma możliwość zaangażowania się w związek wolny od oceny, strachu i projekcji.

Widzę możliwość żeby mężczyźni w dzisiejszych czasach żyli z sercem i umysłem. Dzięki temu mężczyźni znajdą odwagę kontynuować kontaktowanie się ze swoją żeńską częścią, -od początkowego etapu uczucia poprzez proces intuicyjny aż do wewnętrznej tworzenia i planowania swojego życia. Z drugiej strony będą honorowali swoją męską część, poprzez intelekt i manifestowanie tego tworzenia na zewnątrz - w śnie życia.
Wierzę, że jest to szansa dla współczesnych mężczyzn - odwaga w sercu i umyśle.