Tescatlipoca. The Smokey Mirror.

don Luis Molinar

Kiedy używamy tolteckiej techniki Zadymionego Lustra, nasza interakcja ze światem jest szczególna. Wszystko co jest na zewnątrz jest lustrem, w którym możemy dowiedzieć się wiele na temat siebie . Ta praktyka, nazywana przez Tolteków Tescatlipoca /ang. Smokey Mirror/, pozwala nam spojrzeć na nasze zachowanie, wzorce i intencje z bardzo głębokiej perspektywy. Pamiętajmy, że nic nie jest na zewnątrz nas , jest tylko odbicie tego, co w nas ograniczone i nieograniczone.

Jeśli chciałbyś spojrzeć na wszystko to, co w tobie jest ograniczone i wspiera twój obraz samego siebie, możesz użyć Zadymionego Lustra. Możesz wtedy przebić się przez maskę , która zakrywa prawdziwego Ciebie, twoją właściwą istotę, projekcję Stwórcy w tobie.
Jeśli używasz tego modelu i tej praktyki w celu uzyskania prawdy o sobie, i chcesz pójść głębiej, możesz zastosować Zadymione Lustro do jakiejkolwiek czynności - od prostego aktu jedzenia posiłku aż po otrzymanie lekcji od każdej chwili w życiu. To właśnie jest życie swoją nauką w każdym momencie - chwila po chwili.

Używając Zadymionego Lustra możemy dowiedzieć się, co takiego mamy w sobie, czemu powinniśmy się przyjrzeć i wyczyścić. Jeśli użycie naszego własnego procesu podchodzenia /ang. Stalking/ połączymy z praktyką Zadymionego Lustra, możemy otrzymać ciągły proces samoświadomości i oczyszczania. W każdym momencie samo-obserwacji dotykamy też naszego własnego procesu wzrostu. Często zauważamy, że przeżywamy życie używając rutyn i zwyczajowego, wyuczonego zachowania i często ciężko jest nam to zatrzymać , nie wiemy gdzie to wszystko zmierza. Więc jeśli patrzysz na swoje życie oczami Tescatlipoca, może on stać się twoim przewodnikiem odbijając do ciebie twoje własne odbicie.

Każda relacja z otaczającymi cię ludźmi, począwszy od twoich bliskich aż do faceta w barze, który przygotowuje ci kawę w dokładnie taki sposób jak lubisz, może być odbiciem tego, co dzieje się w tobie w danej chwili. Spójrz jak ludzie reagują na ciebie i niech to będzie okazją do zrozumienia czegoś na twój własny temat. To zrozumienie może być okazją do poczynienia jakiś zmian.

Pamiętaj proszę, że to wszystko nie ma nic wspólnego z innymi. Chodzi o to, co ty widzisz w innych, i co także ty masz w sobie. Musisz tego być świadomym. Wskutek procesu udomowienia /tzn. wychowania/ możesz sądzić, że może być łatwiej osądzać innych, na zewnątrz siebie. Ale kogo tak naprawdę osądzasz?

Więc proszę cię, abyś rozpoczął nową relację z samym sobą, opartą na oczyszczaniu poprzez samo-obserwację. . Użyj tej metody odkrywania swojej prawdy o tym kim naprawdę jesteś, poprzez uznanie tego, że to, co widzisz w innych jest tylko odbiciem twojego Dymu. W konsekwencji będziesz miał okazję uzdrowienia i zmiany obrazu samego siebie. Te działania i zrozumienie mogą zaprowadzić cię do twojego własnego Tescatlipoca, który będzie przewodnikiem na drodze Odkrycia Samego Siebie i prawdziwej istoty ciebie.